ശ്രീ ഭഗവതി ഈ ബ്ലോഗിന്‍റെ ഐശ്വര്യം

വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 12, 2013

മരണത്തിലേക്കുള്ള വഴി

എന്നോട് പൊറുക്കുക ...
ദൈവത്തിലും അധികം ഞാൻ ചെകുത്താനെ പ്രണയിച്ചു പൊയ്...
ആ പ്രണയത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ അർപ്പിച്ചപ്പോൾ ചുറ്റിലും ഞാൻ അന്ധകാരത്തെ ശ്വസിച്ചു
പ്രണയത്തിൻ തുടക്കം എന്നിൽ പുളകം നിറച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഒടുക്കം എന്നെ ക്രൂശിച്ചു...

അടങ്ങാത്ത ആത്മാവിനെ മരത്തിൽ ബന്ധിച്ചു, അപ്പോൾ നിന്റെ കണ്‍കളിൽ ഞാൻ പുഞ്ചിരിയുടെ തിളക്കം കണ്ടു

എന്റെ മനസ്സില് ആണികൾ ഞാൻ തന്നെ അടിച്ചു ചേർത്തു
ആ മുറിവിൽ നിന്നും രക്തം ഊറുമ്പോൾ നിന്റെ കണ്ണില പ്രണയം ഞാൻ കണ്ടു..ജ്വലിക്കുന്ന പ്രണയം

അതിനു മരണത്തിന്റെ നിറമായിരുന്നു !!!

1 അഭിപ്രായം:

എന്താ അഭിപ്രായം?എഴുതണേ...