ശ്രീ ഭഗവതി ഈ ബ്ലോഗിന്‍റെ ഐശ്വര്യം

തിങ്കളാഴ്‌ച, മേയ് 05, 2014

മോക്ഷം

പാപക്കടലിൽ ഞാൻ മുങ്ങിയിരിക്കുന്നു,പശ്ചാത്താപം എന്നിലേക്ക്‌ ഇരച്ചു കയറുന്നു...

 എങ്കിലും ആ പാപക്കടലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുക്തിയില്ല, കര കാണാ കടലിൽ നീന്തി തീരണം ഈ ജന്മം...

 ഇനിയെനിക്ക് വേണ്ടത് മോക്ഷമാണ്,എന്നെ കാര്ന്നു തിന്നുന്ന വേദനയിൽ നിന്നൊരു മോക്ഷം ...

 ഒരു മനോഹര സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെ നീന്തി അടുക്കണം മോക്ഷ തീരത്തേക്ക് ...

 മരവിച്ചു തീർന്ന ഉടലെനിക്ക് മോക്ഷം തരുമെങ്കിൽ, മരണമേ നിനക്കെന്നെ സ്നേഹിച്ചൂടെ...

 എന്റെ കാമുകനെ പോലെ അധികാരത്തോടെ നിനക്കെന്നെ പുല്കി കൂടെ?

1 അഭിപ്രായം:

എന്താ അഭിപ്രായം?എഴുതണേ...